Järjestyssäännöt

KOPPARÖN VIRKISTYSALUE                                       JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Fåfängöntie 57                                                                  1.1.2020

10600 Tammisaari

info@kopparo.fi www.kopparo.fi

050 3398855

KÄYTTÖMAKSUT

TU-Lomat Oy vahvistaa vuosittain käyttömaksujen suuruuden.

Käyttömaksut maksetaan seuraavasti:

Vuosi- ja kausimaksut sekä sähkölaskut laskutetaan kerran vuodessa viimeistään toukokuun aikana. Vuosipaikan käyttöaika on vuosittain 30.4 asti. Vuosipaikka tulee käyttäjän toimesta irtisanoa viimeistään 4 viikkoa ennen käyttöajan päättymistä, muussa tapauksessa laskutetaan myös seuraava kausi.

Voimassaolevat käyttömaksut näkyvät www.kopparo.fi sivustolta löytyvästä hinnastosta. TU-Lomat Oy voi irtisanoa vuosi-, kausi tai vieraspaikan käyttöoikeuden alueella myös kesken käyttöajan. Jos TU-Lomat Oy irtisanoo paikan käyttöoikeuden kesken jo maksetun käyttöajan, niin TU-Lomat Oy palauttaa käyttäjälle koko kyseisen kauden maksun. Sähkölukemat ilmoitetaan milla.sepponen@tivonet.fi viimeistään lokakuun aikana. Paikasta luovuttaessa lukema ilmoitetaan ko. sähköpostiin mahdollisimman pikaisesti.

Käyttötarrat on kiinnitettävä helposti löydettävään paikkaan. Tarrat tarkistetaan heinäkuun aikana. Jos tarra ei ole kiinnitettynä 15.7 mennessä veloitetaan ylimääräinen 50 € maksu asian selvittämisestä.

Jos vuosi- tai kausimaksusta on myönnetty alennuksia, niin kaikkien asuntovaunun/asuntoauton/veneen omistajien ja haltijoiden tulee olla oikeutettuja alennukseen. Poikkeuksena pankit ja rahoitusyhtiöt, joiden omistamissa kohteissa kaikki haltijat tulee olla oikeutettuja alennukseen.

Käyttöoikeus ei kohdistu tiettyyn paikkaan, vaan TU-Lomat voi tarvittaessa esittää uuden paikan alueelta. Uudelle paikalle siirtyminen tulee suorittaa käyttäjän toimesta kahden viikon sisällä tiedon saamisesta.

Vierasmaksu

Jos veneen, teltan tai matkailuajoneuvon käyttöoikeuden haltijalla on yöpyviä vieraita, jotka eivät kuulu haltijan ruokakuntaan peritään ns. vierasmaksu sekä muut mahdolliset käyttömaksut. Vieraat voivat olla alueella vain samanaikaisesti isäntäväen kanssa. Omassa veneessä, teltassa, matkailuajoneuvoissa majoittuvilta jäsenten vierailta peritään hinnaston mukaiset käyttömaksut.

AUKIOLOAIKA

Palvelut ovat saatavissa touko – syyskuussa ja rajoitetut palvelut talvikuukausina.

Talvikautena yleiset tilat ovat lukossa. Vuosipaikan haltija voi lunastaa numeroidun talviavaimen kuittausta vastaan hintaan 25 euroa, josta 15 euroa jää pantiksi, joka maksetaan takaisin, kun avain palautetaan. Avainta voi kysyä sähköpostilla info@kopparo.fi tai numerosta 050 339 8855.

Osaan alueen yleisiin tiloihin on asennettu sähköiset lukot, jotka toimivat ovikoodilla. Jos haluat käyttää ovikoodeja, niin koodin saa sähköpostitse osoitteesta info@kopparo.fi tai 050 339 8855. Jos talviavaimet poistuvat käytöstä kokonaan, niin siitä tiedotetaan erikseen. Kesäaikana yleisissä tiloissa, joissa on ovikoodit voi käyttää koodia 1234.


ALUEELLE SAAPUMINEN

Alueelle tulija saa ilmoittautuessaan alueen käyttäjätunnuksen, joka on pidettävä selvästi näkyvillä koko voimassaoloajan. Vierailijat saavat tunnukset alueen ravintolasta. Jos ravintola on kiinni, voi lisätietoja pyytää numerosta 050 3398855.

ALUEELLA KÄYTTÄYTYMINEN

Alueella viihtymisen edellytyksenä on, että siellä oleskelevat noudattavat siisteyttä ja hyviä tapoja. Kaikenlainen häiriön tuottaminen muille alueen käyttäjille tai ympäristön asukkaille ja naapureille on kiellettyä. Muistathan jokamiesoikeuksien säännöt.

Alueella on noudatettava annettuja nopeusrajoituksia sekä varovaisuutta. Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Niiden ulkoiluttaminen uimarannalla tai lasten leikkipaikoilla on kielletty.

Villieläinten ruokkiminen on kielletty.

Alueen siisteys:

Yleisen viihtyvyyden takia pidä leiripaikkasi ympäristö siistinä.

Toimita erilaiset jätteet niitä varten varattuihin säiliöihin. Vaunujen ulkopuolella sijaitsevat erilliset omat jäteastiat ovat kiellettyjä.

Hoida oma osuutesi alueen yleisten tilojen siivouksesta, huomioi myös astiapesupaikkojen siisteys.

Astiapesupaikat ovat tarkoitettu yksinomaan astioiden pesuun.

Kemiallisen WC:n tyhjennys vain niitä varten varattuihin tyhjennyspaikkoihin.

Kalastaminen:

Kopparön vesialueella voi kalastaa ilman lupaa onkimalla ja pilkkimällä.

Viehekalastuksessa 18-64 vuotiailla tulee olla maksettuna valtion kalastuksenhoitomaksu, jolla voi kalastaa yhdellä vavalla. Alueen ravintolasta voit lunastaa lisäksi Koppärön alueen kalastusluvan, joka oikeuttaa omalla vesialueella uisteluun useammalla vavalla. Yksi kalastuslupa mahdollistaa yhden lisävavan käytön. Yhdessä veneessä saa kuitenkin olla maksimissaan kymmenen vapaa/lupaa. Kalastuslupa tarvitaan lisävavoille myös siikaonginnassa, jossa käytetään heittokalastusvälineitä.

Kopparön vesialueisiin kuuluu myös luonnonsuojelualue, joka on merkitty alueen karttaan. Kaikenlainen kalastus alueella on aina kielletty.

Avotulen teko

Tulenteko alueella on sallittu vain tätä varten varatuilla paikoilla esim. keitto- ja grillikatoksissa. Polttopuita ei saa kaataa kasvavista puista eikä nuotiota saa sytyttää muualle kuin niitä varten rakennettuihin paikkoihin esim. grillikatokset saarissa.

Jokainen käyttäjä on velvollinen käsittelemään huolellisesti tulta ja estämään palovahingot.

Huolehdi kaasugrillien turvallisesta käytöstä. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien (esim. kertakäyttögrillit) käytön katsotaan olevan avotulen tekoa. Älä käytä kaasugrilliä kevytkatoksissa.


Kiinteät laitteet ja rakenteet:

Jokainen on velvollinen pitämään oman asuntovaunu-, teltta- ja venepaikan siistinä.

Omien laitureiden rakentaminen on kielletty.

Alueella on talousjätehuolto. Muut kuin niihin kuulumattomat jätteet, huolehtii jokainen itse alueelta pois. Niitä ei saa jättää keräysastioihin tai niiden ulkopuolelle.

Tammisaaren jäteasema sijaitsee Insinöörintie 6 (Horsback) +358 20637 7027. Asema on avoinna ma ja ke klo 11-18, ti, to ja pe klo 11-16, sekä lauantaisin klo 9-12.

Äänekäs käyttäytyminen:

Noudata alueella radion, television ja musiikkilaitteiden kanssa hienovaraisuutta koko vuorokauden aikana. Äänekkäiden laitteiden käyttö ilman lupaa on kielletty (esim. aggregaatti).

Alueen hiljaisuusaika on arkisin klo 23.00 – 07.00, tanssi-iltoina klo 00.00 – 07.00.

Matkailuajoneuvot:

Matkailuajoneuvojen tulee olla ulkoisesti siistejä ja vaunujen aina vetokunnossa.

Autojen pesu alueella on kielletty.

Matkailuajoneuvon sammutinpullo ja kaasulaitteiden kunto (koeponnistus) tulee tarkistuttaa vuosittain. Alueen omistajalla oikeus tarkistaa tarvittaessa sammuttimet ja koeponnistustodistukset. Uusintatarkastusmaksu on 50 €, jos tarkastus on tekemättä.

Noudata vaunupaikan valitsemisessa henkilökunnan ohjeita ja annettuja turvaetäisyyksiä.

Kopparön alueen turvaetäisyys on vähintään 7 metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä (matkailuajoneuvo tai etuteltta) vuosi- ja kausipaikoilla. Vieraspaikoilla turvaetäisyys on 4 metriä.

Näin muodostuvaan turvaväliin saa sijoittaa oman vetoauton, jos sen etäisyys toisen omistuksessa tai hallinnassa olevaan viereiseen autoon tai matkailuajoneuvoon sen lisälaitteineen on vähintään 3,5 metriä.

Sähkökaapelin liitäntäpäässä tulee olla nimi ja rekisterinumero, josta johto voidaan tunnistaa. Sähkömittarin mukaan sähkönsä maksavien on kaikki sähkö, myös etuteltan sähkölaitteiden, mentävä sähkömittarin kautta. TU-Lomat Oy:n toimesta voidaan lukea käyttäjien sähkömittareita ja tarkistaa sähkökytkentöjä.

Perävaunujen, veneiden ja venetrailereiden säilytys niille osoitetuilla paikoilla.

Kesäkausipaikka on voimassa alueella 1.5-30.9 välisen ajan. Hintaan ei sisälly talvisäilytys eikä talviajan palveluita. Kausipaikan lunastanut ei ole oikeutettu varaamaan asuntovaunupaikkaansa tulevalle kaudelle eikä jättämään irtaimistoaan alueelle kauden jälkeen.

Harmaa- ja jätevesien laskeminen maastoon on kielletty. Omien vesiliitäntöjen kytkeminen alueen järjestelmään on kielletty. Kaikissa vaunuissa tulee olla asianmukainen tyhjennettävä harmaavesisäiliö.

Vaunun alla oleva tila on pidettävä siistinä ja siellä ei saa varastoida mitään niin, että esimerkiksi harmaavesiliitännän tarkastaminen estyy.

Käyttäjän tulee pyydettäessä esittää tarvittavat asiakirjat alueen omistajalle (esim. vakuutukset tai omistajatiedot alennuksia myönnettäessä).


Alueen omistaja voi tarkastaa matkailuajoneuvon luvallisen käytön myös ilman, että käyttäjä on paikalla (Esim. vaunualueen koko, maksutarrat tai harmaavesi).

Alueelle on laadittu erillinen varusteluohje ja sähköohje matkailuajoneuvoille. Alueella tulee toimia kaikkien alueen omistajan asettamien ohjeiden mukaisesti.

Telttailu:

Telttailu on sallittu sille osoitetuilla alueilla Kopparön alueella. Telttaleirin purkamisen jälkeen ei maastoon saa jäädä merkkejä siellä oleskelusta, roskat ja muut luontoon kuulumaton on vietävä niille varattuihin astioihin.

Saunat:

Alueella olevien saunojen käytöstä ilmoitetaan ilmoitustaululla nettisivuilla www.kopparo.fi. Yleiset saunavuorot sisältyvät käyttömaksuihin. Tilaussaunoja on myös mahdollista vuokrata.

Veneet

Veneissä tulee olla näkyvillä tarkastusmerkki. Merkki kiinnitetään paikkaan, josta se on helposti havaittavissa. Jos tarra ei ole kiinnitettynä 15.7 mennessä veloitetaan ylimääräinen 50 € maksu asian selvittämisestä.

Noudata alueen vesistöllä olevia nopeusrajoituksia, varo liian suuria peräaaltoja.

Moottoriveneiden kiinnitys saunalaitureihin on kielletty, joiden lähistöllä olevien merkkipoijujen sisäpuolelle ei saa ajaa.

Veneen laituripaikan haltijan on maksettava myös veneen kausipaikka tai vuorokausimaksu, jos vene toimii majoitustilana tai hän käyttää alueen palveluja.

TURVALLISUUS

Tutustu alueen pelastussuunnitelmaan. Älä aja moottoriveneellä uimarantojen ja saunojen laitureiden lähellä. Kun lähdet merelle tai maastoon ilmoita aikeistasi jollekin.

Vuokrattavissa veneissä tulee käyttää pelastusliivejä.

VAKUUTUKSET

Alueen vakuutukset eivät kata seuraavia: vaunut, veneet, tapaturmat, varkaus ja ilkivalta. Vakuutus ei myöskään kata myrskyvaurioita. Omaisuutensa vakuuttaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kaikissa matkailuajoneuvoissa (asuntovaunut ja asuntoautot) tulee olla voimassa oleva palovakuutus.

ALUEEN LUONTO

Pidetään kaunis ympäristömme ja luonto alkuperäisessä muodossaan. Huomioidaan luonnon herkkyys kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa.

Älä jätä turhia jälkiä; näin koskematon luonto säilyttää viehätysvoimansa. Vesialueisiin kuuluu myös luonnonsuojelualue, joka on merkitty alueen karttaan.

Luonnonsuojelualueet on merkitty alueen karttaan ja jokaisen tulee noudattaa siinä olevia säännöksiä. Rauhoitusaikana 15.4 – 15.7 on maihinnousu kielletty ja veneilyä alueella on vältettävä. Kalastus alueella on kielletty ympäri vuoden. (Päätös: YMT 1136/13.9.1991)