Järjestyssäännöt

KOPPARÖ

KOPPARÖN VIRKISTYSALUE

Fåfängöntie 57

10600 Tammisaari

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KÄYTTÖMAKSUT

TU-Lomat Oy vahvistaa vuosittain käyttömaksun suuruuden.

Käyttömaksut maksetaan seuraavasti:
Vuosi- ja kausimaksut sekä sähkölaskut laskutetaan kerran vuodessa. Sähkö lukemat ilmoitetaan alueen sähköpostiin info@kopparo.fi viimeistään lokakuun aikana. Paikasta luovuttaessa sähkö lukema ilmoitetaan ko. sähköpostiin mahdollisimman pikaisesti.
Käyttötarrat on kiinnitettävä helposti löydettävään paikkaan. Tarrat tarkistetaan heinäkuun aikana.

Vierasmaksu
Jos veneen, teltan tai matkailuajoneuvon käyttöoikeuden haltijalla on yöpyviä vieraita, jotka eivät kuulu haltijan ruokakuntaan peritään ns. vierasmaksu (yli 18 v.) sekä muut mahdolliset käyttömaksut.
Vieraat voivat olla alueella vain samanaikaisesti isäntäväen kanssa.
Omassa veneessä, teltassa, matkailuajoneuvoissa majoittuvilta jäsenten vierailta peritään hinnaston mukaiset käyttömaksut

AUKIOLOAIKA
Palvelut ovat saatavissa touko-syyskuussa ja rajoitetut palvelut talvikuukausina.
Talvikautena yleiset tilat ovat lukossa. Vuosipaikan haltija voi lunastaa numeroidun talviavaimen kuittausta vastaan hintaan 25 euroa, josta 15 euroa jää pantiksi, joka maksetaan takaisin, kun avain palautetaan. Muutamaa vara-avainta voi lainata kuittausta vastaan veloituksetta.

ALUEELLE SAAPUMINEN
Alueelle tulija saa ilmoittautuessaan alueen käyttäjätunnuksen, joka on pidettävä selvästi näkyvillä koko voimassaoloajan.

ALUEELLA KÄYTTÄYTYMINEN
Alueella viihtymisen edellytyksenä on, että siellä oleskelevat noudattavat siisteyttä ja hyviä tapoja. Kaikenlainen häiriön tuottaminen muille alueen käyttäjille tai ympäristön asukkaille ja naapureille on kiellettyä. Muistathan jokamiesoikeuksien säännöt.
Alueella on noudatettava annettuja nopeusrajoituksia sekä varovaisuutta.
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Niiden ulkoiluttaminen uimarannalta tai lasten leikkipaikoilla on kielletty.
Lemmikkien pito Kopparön päärakennuksen sisätiloissa, terasseilla sekä myös alueella sijaitsevien grillirakennuksien sisätiloissa on kielletty. Omistajien on myös estettävä lemmikkieläinten äänekäs käytös.
Villieläinten ruokkiminen on kielletty.

Alueen siisteys:
Yleisen viihtyvyyden takia pidä leiripaikkasi ympäristö siistinä.
Toimita erilaiset jätteet niitä varten varattuihin säiliöihin.
Hoida oma osuutesi alueen yleisten tilojen siivouksesta, myös astiapesupaikkojen puhtaus.
Astiapesupaikat ovat tarkoitettu yksinomaan astioiden pesuun
Kemiallisen WC:n tyhjennys vain niitä varten varattuihin tyhjennyspaikkoihin.

Kalastaminen:
Kopparön vesialueella voi kalastaa ilman lupaa onkimalla ja pilkkimällä
Viehekalastuksessa 18-64 vuotiailla tulee olla maksettuna valtion kalastuksenhoitomaksu, jolla voi kalastaa yhdellä vavalla. Alueenvalvojalta voit lunastaa lisäksi Koppärön alueen kalastusluvan, joka oikeuttaa omalla vesialueella uisteluun yhdellä tai useammalla vavalla. Kalastusalueet on merkattu karttaan.
Kopparön kalastuksenvalvojat tarkastavat kalastuslupia alueen omistajan oikeuksin.
Kopparön vesialueisiin kuuluu myös luonnonsuojelualue, joka on merkitty alueen karttaan. Kaikenlainen kalastus alueella on aina kielletty.

Avotulen teko
Tulenteko alueella on sallittu vain tätä varten varatuilla paikoilla esim. keitto- ja grillikatoksissa. Polttopuita ei saa kaataa kasvavista puista eikä nuotiota saa sytyttää muualle kuin niitä varten rakennettuihin paikkoihin esim. grillikatokset saarissa.
Jokainen käyttäjä on velvollinen käsittelemään huolellisesti tulta ja estämään palovahingot.
Huolehdi kaasugrillien turvallisesta käytöstä. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien (esim. kertakäyttögrillit) käytön katsotaan olevan avotulen tekoa. Älä käytä kaasugrilliä kevytkatoksissa.

Kiinteät laitteet ja rakenteet:
Jokainen on velvollinen pitämään oman asuntovaunu-, teltta- ja venepaikan siistinä.
Omien laitureiden rakentaminen on kielletty,
Alueella on talousjätehuolto, muut kuin niihin kuulumattomat jätteet, huolehtii jokainen niiden poisviennistä itse. Niitä ei saa jättää keräysastioihin tai niiden ulkopuolelle.
Tammisaaren jäteasema sijaitsee Insinöörintie 6 (Horsback) +358 20637 7027. Asema on avoinna ma ja ke klo 11-18, ti, to ja pe klo 11-16, sekä lauantaisin klo 9-12.

Äänekäs käyttäytyminen:
Noudata alueella radion, television ja musiikkilaitteiden kanssa hienovaraisuutta koko vuorokauden aikana.
Alueen hiljaisuusaika on arkisin klo 23.00 – 07.00, tanssi-iltoina klo 00.00 – 07.00.

Matkailuajoneuvot:
Matkailuajoneuvojen tulee olla ulkoisesti siistejä ja vaunujen aina vetokunnossa.
Autojen pesu alueella on kielletty
Matkailuajoneuvon sammutinpullo tulee tarkistuttaa vuosittain.
Noudata vaunupaikan valitsemisessa henkilökunnan ohjeita ja annettuja turva-etäisyyksiä.
Kopparön alueen turvaetäisyys on vähintään 7-metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä (matkailuajoneuvo tai etuteltta).
Näin muodostuvaan turvaväliin saa sijoittaa oman vetoauton, jos sen etäisyys toisen omistuksessa tai hallinnassa olevaan viereiseen autoon tai matkailuajoneuvoon sen lisälaitteineen on vähintään 3,5 metriä.
Sähköpisteiden käytöstä ota yhteys alueenhoitajaan. Sähkökaapelin liitäntäpäässä tulee olla nimi ja rekisterinumero, josta johto voidaan tunnistaa. Sähkömittarin mukaan sähkönsä maksavien on kaikki sähkö, myös etuteltan sähkölaitteiden, mentävä sähkömittarin kautta. TU-Lomat Oy:n toimesta tullaan lukemaan käyttäjien sähkömittareita ja tarkistamaan sähkökytkentöjä pistokokein.
Katso ilmoitustaululta 1.6.2017 voimaan tullut sähköohje.
Perävaunujen, veneiden ja venetrailereiden säilytys niille osoitetuilla paikoilla.
Kausipaikka on voimassa alueella 1.5-30.9 välisen ajan. Hintaan ei sisälly talvisäilytys eikä talviajan palveluita. Kausipaikan lunastanut ei ole oikeutettu varaamaan asuntovaunupaikkaansa tulevalle kaudelle eikä jättämään irtaimistoaan alueelle kauden jälkeen.

Telttailu
Telttailu on sallittu sille osoitetuilla alueilla Kopparön alueella. Telttaleirin purkamisen jälkeen ei maastoon saa jäädä merkkejä siellä oleskelusta, roskat ja muut luontoon kuulumaton on vietävä niille varattuihin astioihin.

Saunat:
Alueella olevien saunojen käytöstä ilmoitetaan ilmoitustaululla. Yleiset saunavuorot sisältyvät käyttömaksuihin. Tilaussauna on myös mahdollista vuokrata.

Veneily
Veneissä tulee olla näkyvillä tarkastusmerkki. Merkki kiinnitetään paikkaan, josta se on helposti havaittavissa.
Noudata alueen vesistöllä olevia nopeusrajoituksia, varo liian suuria peräaaltoja.
Moottoriveneiden kiinnitys saunalaitureihin on kielletty, joiden lähistöllä olevien merkkipoijujen sisäpuolelle ei saa ajaa.
Veneen laituripaikan haltijan on maksettava myös veneen kausipaikka tai vuorokausimaksu, jos vene toimii majoitustilana tai hän käyttää alueen palveluja.

TURVALLISUUS
Tutustu alueen alkusammutuskaluston sijaintiin ja toimintaan.
Älä aja moottoriveneellä uimarantojen ja saunojen laitureiden lähellä Kun lähdet merelle tai maastoon ilmoita aikeistasi jollekin
Tarkempia turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja apua saa ravintolan aukioloaikana kioskilta. Vuokrattavissa veneissä tulee käyttää pelastusliivejä.

VAKUUTUKSET
Alueen vakuutukset eivät kata seuraavia: vaunut, veneet, tapaturmat, varkaus ja ilkivalta. Vakuutus ei myöskään kata myrskyvaurioita. Omaisuutensa vakuuttaminen on jokaisen omalla vastuulla.

ALUEEN LUONTO
Pidetään kaunis ympäristömme ja luonto alkuperäisessä muodossaan. Huomioidaan luonnon herkkyys kaikessa alueella tapahtuvassa toiminnassa.
Älä jätä turhia jälkiä; näin koskematon luonto säilyttää viehätysvoimansa. Vesialueisiin kuuluu myös luonnonsuojelualue, joka on merkitty alueen karttaan.
Luonnonsuojelualueet on merkitty alueen karttaan ja jokaisen tulee noudattaa siinä olevia säännöksiä. Rauhoitusaikana 15.4 – 15.7 on maihinnousu kielletty ja veneilyä alueella on vältettävä. Kalastus alueella on kielletty ympäri vuoden! (Päätös: YMT 1136/13.9.1991)